HIRI ANTOLAMENDUKO PLANA:  Udalak Kuartangoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO)  berrikuspena abiarazi du. Prozesu horren helburua, Haranaren eta  kuartangarren beharrak zeintzuk diren aztertzea da, eguneroko bizitzan  erabiltzen ditugun azpiegiturek, etxebizitzek eta ekipamenduek hartuko  dituzten lurzoruak gordetzeko.   Plan horrek, Kuartangoren hazkundearen plangintza egitea, kuartangarren  bizi-kalitatea hobetzea eta etorkizuneko belaunaldientzat udalerriko  ingurumen- eta paisaia-balioak babestuko dituen garapen iraunkorraren  eredua ziurtatzea du xede.   Kuartangoko Udalak, bere udalerrian indarrean dauden Udal Plangintzako  Arau Subsidiarioen berrikuspena egitea erabaki du. Lurzoruari eta Hirigintzari  buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen aurreikuspenen arabera,  berrikuspen horrek Plan Nagusia idaztea eskatzen du.  2011ko uztailaren 26an, Plan hori eta dagokion Ingurumen Inpaktuaren  Baterako Ebaluazioa idazteko laguntza teknikoa kontratatzeko lehiaketa  publikoa deitu zen, eta AL. Luque Aseguinolaza SLP eta Jurado y Cabezón  Arquitectos SLP enpresek egindako proposamenari esleitu zitzaion.  Bakar-bakarrik kuartangar guztiok elkarrekin jardunda, izango gara  guztiontzako Harana eraikitzeko gai. Hori dela-eta, Kuartangoko gizarte-  eragile guztiek esku hartuko dute HAPOren berrikuspenean, eta horrela,  gainera, Euskadiko Lurzoruari buruzko Lege berrian aurreikusitako parte-  hartzezko bideak eta Informazioko eta Hiritarren Parte-hartzezko Planean  aurreikusitako beste bide batzuk bermatuko dira. Azken horren baitan,  besteak beste, Plan Orokorraren Web berezia abiatu (pgou.kuartango.org),  plan hori azaltzeko dokumentazioa prestatu eta banatu, eta informazioko eta  parte-hartzezko saioak, herri-galdeketa, etab. antolatu dira.  
INICIO SALIR castellano Kuartango Plan General de Ordenación Urbana
e
- Zer da HAZO?